27. dets 2017

MOBI Maarja Külas


12.12.2017 toimus Maarja Külas Räpina Aianduskooli abiaedniku I, II ja III kursuse õpilastele karjääripäev.
Abiaedniku kursusel õpivad erivajadusega noored (intellektipuue). Üks noormees kasutas ka viipekeeletõlgi teenust.
 
 

Töötukassa Põlva osakonna ESF  karjäärinõustaja Ulvi Kollom ja Võru osakonnas ESF karjääriinfo spetsialist, Kristi Randla viisid sel päeval läbi kuus töötuba.

 

Põhiteemad: Enesetutvustus, CV koostamine, suhtlemine tööandjaga, ametid minu elus.

 

 

Kirja pani Kristi

17. okt 2017

MOBI käis Tõrva inimeste juures


3. oktoobril 2017 toimus Tõrvas mobiilne nõustamine, kuhu olid kutsutud piirkonna tööandjad, kohalike omavalitsuste esindajad, koostööpartnerid ja kõik töötajad ning tööotsijad. Tõrva Kultuurimaja saali kogunes 50 kuulajat.

Ürituse avas Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavas, kes oma kõnes tõi välja ametliku töötamise eelised. Ei ole saladus, et piirkonnas esineb veel „mustalt“ töötamist.

Tõrva linnapea Maido Ruusmann selgitas riigi maksusüsteemi - kui oluline on ametlik töötamine pidades silmas kogukonna arengut. Piirkonda on tulemas uusi ettevõtjaid, Taagepera Lossis on käimas arendustööd, mille käigus rajatakse spaahotell ning tööd saab ca 50 inimest.

Töötukassa Valgamaa osakonna ESF karjäärinõustaja Jaana Butov rääkis tasemeõppest töötavale inimesele ja julgustas kõiki tulema karjäärinõustamisele.
 
 

Kõne all olid veel teenused tööandjale, koolituskaardiga koolitusvõimalused ning teenused vähenenud töövõimega inimestele.

Seejärel anti sõna tööandjatele.

Kuulajad said teada, et OÜ Combiwood on Eesti puidutööstusfirma, mis alustas tegevust 2004. aastal. Ettevõtte põhitegevus on värvitud puitliistude tootmine. Helmes asuvas tehases töötab 150 inimest.

Seoses uue tootmisliini avamisega oodatakse tööle puitliistude pahteldaja-parandajaid, tootmistöölisi, värvimisliini operaatoreid, abioperaatoreid, pakkijaid, höövlioperaatorit ja tõstukijuhti Töökohad on sobivad nii naiste- kui meesterahvastele.  

Kohapeal sai kokku lepitud tööandja külastus novembriks, kõik huvilised on oodatud.
 
 

Helme Pansionaat AS esindaja Peeter Arro rääkis pansionaadi laienemisplaanidest, aasta pärast vajatakse 35 uut töötajat, nii hooldajaid kui ka puhastusteenindajaid. Tööandja rõhutas, et olulised on erialased oskused ja kiitis koostööd Valgamaa Kutseõppekeskusega. Helme Pansionaadi töötajad, kes õpivad hetkel töökohapõhises õppes Valgamaa Kutseõppekeskuses, mõõtsid kohapeal vererõhku. Kutseõppekeskuse esindajad tutvustasid tasemeõppe võimalusi ja kinnitasid, et sotsiaalvaldkonna erialadel on tulevikku.

Tõrva Tarbijate Ühistu juhataja Ilona Leetma tutvustas Coopi laienemisplaane. 2018. a. esimeses pooles valmib Tõrvas uus kaubanduskeskus ja lisandub vähemalt 20 uut töökohta. Keskus pakub ka rendipindasid, nii et potentsiaalsete vabade töökohtade arv kasvab piirkonnas veelgi.
 
 

Töötukassal on olnud pidev koostöö Rõngu plastmasstoodete tehasega Promens AS, kes on Tõrva elanikele ka transpordivõimalust tööle ja tagasi pakkunud. Oli võimalik vaadata tehast tutvustavat videoklippi ja täita kohapeal sooviankeet tööle asumiseks.

Võla- ja õigusnõustaja Vambola Olli rõhutas, et igapäevaelus puutume kokku paljude erinevate lepingute ja tehingutega. Oluline on pidada asjatundjaga nõu enne tähtsamate otsuste langetamist. Soovijatel oli võimalik saada ka individuaalset võlanõustamist.

 
Kirja pani Anne

11. okt 2017

Maakondlik infopäev (MOBI) „Ettevõtlik Noor“


Ettevõtlusnädala raames korraldasid Töötukassa Võrumaa osakond koostöös Võru Maavalitsusega  4.10.2017 maakondliku infopäeva „ Ettevõtlik Noor“ Võru Kesklinna Koolis.

Mõeldud oli kokku kutsuda noored inimesed, kes huvituvad tööturul toimuvast, õppimisvõimalustest ja vajadustest, tulevikutrendidest töömaailmas, samuti olid kutsutud noorte juhendajad, õpetajad, kes noortega vahetult tegelevad.  Algselt oli üritus planeeritud läbi viia Võru Noortekeskuses kuid kuna huvi temaatika vastu oli väga suur, siis viisime ürituse korraldamise üle Võru Kesklinna Kooli.
 
 

Sihtrühm: noored alates 8. klassist. Üritusel olid peamiselt 8. ja 9.klassi õpilased.

Üritusel oli osalejaid ligi 115. Noori veidi üle 90 (esindatud oli 7 kooli maakonnast), lauajuhid (Võrumaa ettevõtete juhid, esindajad) – 10, õpetajad, esinejad.
 
 

Mis toimus sel päeval!?

Kristi Randla Töötukassa Võrumaa osakonna karjääriinfo spetsialist, kes modereeris päeva, tegi omapoolse sissejuhatuse töötukassa tegevussuunalt.

Seejärel sai sõna Võrumaa Rajaleidja Keskuse juht Mereli Mändmets teemal „Õppimine vajadus või võimalus?“. Tema sõnavõtust noortele jäi kõlama õigete valikute tegemise olulisus hariduspõllul.  Tööandjad ootavad täna vähemalt keskharidusega inimesi. Toodi välja Võrumaa statistikat, milles oli analüüsitud töökohtade haridusnõudeid CV-Online ja CV Keskuse andmete põhjal seisuga 2.10.2017.
 
Mereli Mändmets
 

Tööturu ja tulevikuoskuste teemal peatus OSKA hariduse ja teaduse valdkonna uuringujuht, Urve Mets. Huvitav ettekanne sai noortelt kuulajatelt tugeva aplausi. Otsiti koos noortega vastuseid küsimusele: kuidas saan selle unistuste töökoha? Kindlasti peab teadma, mida tahad saavutada, mis on see valdkond, mida õppima minna. Mis mind huvitab? Räägiti muutustest tulevikumaailmas aastal 2025, millised on kaduvad ja millised saavad olema nõutud ametid. Selge on see, et infotehnoloogia tuleb mõjutama kõige olulisemalt meie tuleviku töökohti. Huvitav tendents, märkis kõneleja, on see, et peatselt on tööturul korraga 4-5 erinevat generatsiooni, kuidas panna nad koos töötama. Tõdeti, et peame ise muutuma ja leidma koostöökohti, et selles maailmas üheskoos toime tulla. Oluline on turvalisuse teema nägemine: peame oskama infot turvaliselt leida, jagada, hoida.
 
Urve Mets
 
 

Oma eduloo ettevõtjaks saamisel rääkis noor Võru aktivist Monika Kuuba. Temast pidi saama sisekujundaja, aga sai juuksur. Praegu töötab ta juuksurina, kellel on Võrus oma noorte-salong. Tema sõnadel noortele oli suur kaal: „Elus peab palju tõestama, et ma tahan just seda asja teha, mida ma teen! Alati jääge iseendaks!  oli tema sõnum. „Tehke midagi, mis on teie nägu, ei pea olema kellegi teise moodi, ei pea midagi nullist välja mõtlema, vaid tegema seda,  mis sulle endale meeldib“, selgitas Monika Kuuba oma tee valikut.


Monika Kuuba
 
 
Päeva teise poolde jäi ettevõtlusmäng noortele ja paralleelselt toimus karjäärituba õpetajatele, spetsialistidele.  Karjäärituba viis läbi Töötukassa Valgamaa osakonna karjäärinõustaja Jaana Butov.
 
 

 
 

 

Moodustati kümme töögruppi  noortest + tööandjate esindajad erinevatest Võrumaa asutustest. Töögruppidele tehti ülesandeks panna kokku äriidee, mida võiks Võrumaal ellu rakendada (milline kliendi jaoks oluline probleem saaks lahendatud, kes on meeskonnas, kes on klient, võtmeressursid (teadmised, oskused, tehnoloogia jms on äri jaoks vajalikud), kulude kalkuleerimine, kust stardikapitali saada jms ). Noorte fantaasial ei ole piire. Väga huvitavaid äriideid pakuti mõttetöö tulemusena velo bussidest kuni loomade maja loomiseni. Grupid pidid oma äriideed laval esitlema. Ideedele andsid oma hinnangu Võrumaa Arenguagentuuri ettevõtluskonsultant - Terje Musto ja Rõuge vallavanem Tiit Toots. Mängu idee autor ja läbiviija oli ürituse moderaator, Kristi.

Päeva kokkuvõtteks, kui vastata püstitatud küsimusele: kas Võrumaa noor on ettevõtlik, siis saab kindlasti vastata jaatavalt.
 
 

Kui taoliste ürituste korraldamisega noorte teadlikkust tõsta ja teadmiste janu õigesti suunata, siis võime kindlad olla, et noored on loovad, nutikad, innovaatilised, valmis probleeme lahendama, koostöövõimalusi otsima ja seeläbi kasvab nende teadlikkus ka kogukonnaelu väärtustamise suunas. See on just see, mida ühiskond vajab nii praegu kui tehnoloogia arengu tulevikutrende silmas pidades.

 

Kirja panid Kristi Randla – Töötukassa Võrumaa osakonna karjääriinfo spetsialist ja Heli Põhja – Võru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja