3. juuli 2017

MOBI erivajadusega laste lastevanematele


Sellel laupäeval, 1. juulil, toimus Võrumaa TK osakonna poolt korraldatud infoüritus (MOBI)erivajadusega laste lastevanematele.
 
 

Marina Klaus MTÜ-st Hoolin Sinust korraldas raske- ja sügava puudega lastele ja lastevanematele laagri. Laager kestis kolm päeva ja toimus Pikakannu Koolis Võrumaal. Neil päevadel oli siis lastevanematel aega endale, kus said lisainfot neile olulistel teemadel. Lastega tegelesid samas majas teised spetsialistid.

 

Kohal oli 11 lapsevanemat.

 

Meie üritus kestis veidi üle viie tunni 10.00 – 15.15.

Sisu:

  • SKA teenused, toetused – esinejad: Terje Ploom, Maarika Pilt
Terje Ploom ja Maarika Pilt
 

 
 
  • TK teenused erivajadusega isikutele, töövõime hindamine – suurepärase esitluse tegi meie Ainika. Ainika assistent Kristi K.
 
Anika ja Kristi vastavad küsimustele
 
Anika
 
 
 
  • Karjäärinõustamine (grupis) – meie Reet. Märksõnadeks - oskuste kogumine, kasutades "Avasta end" kaarte, isiksustüübid, väärtuste hindamine. Arutelud toimusid nii paarides kui ka tekkisid põnevad arutelud suures grupis.


Reet nõustamas

 

Tagasiside üritusele oli väga hea, eriti toodi välja Ainika esitlus ja olek ning karjäärinõustamine oleks võinud veel pikemgi olla J

31. mai 2017

INFOPÄEV – EDUKALT KOOLIST TÖÖLE!


Valgamaa Kutseõppekeskuses toimus 30.05.2017 noorte MOBI erivajadusega kutsekooli noortele. Üritusel osalesid hotelliteeninduse ja sõidukipindade hooldajate II kursuse noored. Kohal oli 13 osalejat (11 õpilast ja 2 juhendajat).

 
Üks tüdruk ütles kohe ürituse alguses, et tema on üllatunud. Küsides, mis tekitas üllatuse – vastuseks - meie. Kuid lubas ürituse lõpus anda teada, kas tegu oli positiivse või mittepositiivse üllatusega.

Peale sissejuhatust ja päeva tutvustust andsin sõna meie Põlva osakonna töövahenduskonsultandile Helin Valsile. Noored olid algul pisut üllatunud. Nii pisike neiu ja nii palju kogemusi. Helin rääkiski oma elust ja oma kogemustest. Näiteks rääkis Helin, et kõige parem on kogemuste vahetamine. Julgelt tasub proovida erinevaid töid erinevates valdkondades. Nt eelnev  müügikogemus on kasuks tulnud ka töötukassas töötades. Helin ütles, et tea, mis on sinu tugevus. Helini tugevus on tema isikupära. See lause on olnud ka tema CV-s.


Helin Vals
 

Teine blokk oli praktiline tegevus - maailmakohviku meetodil. Moodustasin kolme gruppi. Iga grupp pidi valima endale lauajuhi. Teemad, mis aruteludes olid: 1. Hobi, töö, raha - mis on ühist?; 2. Ametlikult töötamise eelised; 3. Noore töötaja eelised tööturul. Laudkonnad pidid liikuma 4 min, 3 min, 2 minuti järel. Nägin, et osalejad vajavad veidi kauem aega aruteludeks ja kirjutamiseks - nii sai sujuvalt 4-st minutist 6 minutit jne :) Kõik noored gruppides olid kaasatud ettekannete tegemisse. Oli näha, et paljudele oli see mugavustsoonist välja astumine, kuid noored said suurepäraselt hakkama.
 
Grupitöö
 

Kõige raskem oli ametikult töötamise eeliseid välja tuua. See teema oli neile väga võõras. Mul on hea meel, et see teema aruteluks „lauale panin“. Noored said kindlasti juurde palju uusi teadmisi, miks ametikult töötamist eelistada nn mustale tööle. Arutasime veel üheskoos, millised võivad olla noore eelised tööturul ning kas hobist võib saada töö ja sellest tööst korralik sissetulek ehk palk. Lisa küsimus tõstatati - töö otsimine. Kiirelt rääkisin, mida nad võiks teha, milliseid kanaleid kasutada.

Merike Metsavas rääkis oma teemas ka töötukassa karjääriinfo toa rollist - ja et tuba ja karjääriinfo spetsialist Merike T aitab kõiki, kel on mure.
 
Merike Metsavas
 

Kolmandas osas rääkis Merike töötukassa teenustest ja toetustest sh erivajadusega isikutele ning kuidas saab asutus olla noorele abiks ja toeks.

 

Ürituse lõpus tehti veel koondpilt ja noored olid positiivselt häälestatud.
 
 

Õnneks oli tegemist positiivse üllatusega! J

Usun, et meie üritus täitis eesmärki.

 

Meie MOBI meeskond: Helin Vals, Merike Metsavas ja Kristi Randla

 

Kokkuvõtte jäädvustus: Kristi

17. mai 2017

Kiigemetsa kooli MOBI


Reedel 12.05.2017 toimus Kiigemetsa koolis MOBI, mille raames jagati infot tööturu olukorrast, tööle minemisest  ja töötukassa võimalustest.
 
 
 
Kiigemetsa kool on intellektipuudega õpilastele suunatud kool looduskaunis kohas Jõgeva lähedal Siimustis, kus lisaks lihtsustatud õppekava alusel õppimisele, saavad noored kasutada vajadusel erinevaid sotsiaalteenuseid või elada kohalikus õpilaskodus.
 
MOBI eesmärk oli tutvustada nii lapsevanematele, õppekeskuse töötajatele kui ka noortele võimalusi, mida pakub Eesti Töötukassa seoses töövõimereformiga.
 
Osalejaid oli omajagu, kuna informatiivsele koosviibimisele eelnes pidulik emadepäeva kontsert, peale mida jäid huvilised kuulama töötukassa Jõgevamaa osakonnajuhataja Liina Võsaste ettekannet. Samaaegselt oli õpilastel võimalus osaleda mängulises tööturgu tutvustavas töötoas, kus  oli kõigil võimalik näidata oma teadmisi, avaldada arvamust ja ka unistades reisida näiteks Saksamaale.