21. märts 2018

21.03.2018 toimus MOBI Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis


Alustasime  tööturu tutvustamisega, mõtestasime lahti, mis on „töö“ ja selle juures oluline. Arutasime täiskasvanud õppijatega, milliseid samme on vaja astuda, et leida tööd. Rääkisime kuulajatele sellest, et Töötukassa põhiline teenus on töövahendus.
 
Tutvustasime Töötukassa kodulehte, iga osaleja pidi otsima sealt ühe teenuse, lisaks presenteerisime ka meie Facebooki lehte "Töökas noor".  Tutvustasime karjääriteenuseid, arutasime tuleviku ametite üle.  Karjäärinõustaja rääkis lähemalt, mis on nõustamin ja milleks seda vaja on.
 
Lisaks viisime läbi kaks interaktiivset mängu, kus osalejad kaardistasid enda tugevusi ja  uurisid, mis mulje nad tööandjale internetis guugeldades jätaksid.
 
 

27. dets 2017

MOBI Maarja Külas


12.12.2017 toimus Maarja Külas Räpina Aianduskooli abiaedniku I, II ja III kursuse õpilastele karjääripäev.
Abiaedniku kursusel õpivad erivajadusega noored (intellektipuue). Üks noormees kasutas ka viipekeeletõlgi teenust.
 
 

Töötukassa Põlva osakonna ESF  karjäärinõustaja Ulvi Kollom ja Võru osakonnas ESF karjääriinfo spetsialist, Kristi Randla viisid sel päeval läbi kuus töötuba.

 

Põhiteemad: Enesetutvustus, CV koostamine, suhtlemine tööandjaga, ametid minu elus.

 

 

Kirja pani Kristi

17. okt 2017

MOBI käis Tõrva inimeste juures


3. oktoobril 2017 toimus Tõrvas mobiilne nõustamine, kuhu olid kutsutud piirkonna tööandjad, kohalike omavalitsuste esindajad, koostööpartnerid ja kõik töötajad ning tööotsijad. Tõrva Kultuurimaja saali kogunes 50 kuulajat.

Ürituse avas Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavas, kes oma kõnes tõi välja ametliku töötamise eelised. Ei ole saladus, et piirkonnas esineb veel „mustalt“ töötamist.

Tõrva linnapea Maido Ruusmann selgitas riigi maksusüsteemi - kui oluline on ametlik töötamine pidades silmas kogukonna arengut. Piirkonda on tulemas uusi ettevõtjaid, Taagepera Lossis on käimas arendustööd, mille käigus rajatakse spaahotell ning tööd saab ca 50 inimest.

Töötukassa Valgamaa osakonna ESF karjäärinõustaja Jaana Butov rääkis tasemeõppest töötavale inimesele ja julgustas kõiki tulema karjäärinõustamisele.
 
 

Kõne all olid veel teenused tööandjale, koolituskaardiga koolitusvõimalused ning teenused vähenenud töövõimega inimestele.

Seejärel anti sõna tööandjatele.

Kuulajad said teada, et OÜ Combiwood on Eesti puidutööstusfirma, mis alustas tegevust 2004. aastal. Ettevõtte põhitegevus on värvitud puitliistude tootmine. Helmes asuvas tehases töötab 150 inimest.

Seoses uue tootmisliini avamisega oodatakse tööle puitliistude pahteldaja-parandajaid, tootmistöölisi, värvimisliini operaatoreid, abioperaatoreid, pakkijaid, höövlioperaatorit ja tõstukijuhti Töökohad on sobivad nii naiste- kui meesterahvastele.  

Kohapeal sai kokku lepitud tööandja külastus novembriks, kõik huvilised on oodatud.
 
 

Helme Pansionaat AS esindaja Peeter Arro rääkis pansionaadi laienemisplaanidest, aasta pärast vajatakse 35 uut töötajat, nii hooldajaid kui ka puhastusteenindajaid. Tööandja rõhutas, et olulised on erialased oskused ja kiitis koostööd Valgamaa Kutseõppekeskusega. Helme Pansionaadi töötajad, kes õpivad hetkel töökohapõhises õppes Valgamaa Kutseõppekeskuses, mõõtsid kohapeal vererõhku. Kutseõppekeskuse esindajad tutvustasid tasemeõppe võimalusi ja kinnitasid, et sotsiaalvaldkonna erialadel on tulevikku.

Tõrva Tarbijate Ühistu juhataja Ilona Leetma tutvustas Coopi laienemisplaane. 2018. a. esimeses pooles valmib Tõrvas uus kaubanduskeskus ja lisandub vähemalt 20 uut töökohta. Keskus pakub ka rendipindasid, nii et potentsiaalsete vabade töökohtade arv kasvab piirkonnas veelgi.
 
 

Töötukassal on olnud pidev koostöö Rõngu plastmasstoodete tehasega Promens AS, kes on Tõrva elanikele ka transpordivõimalust tööle ja tagasi pakkunud. Oli võimalik vaadata tehast tutvustavat videoklippi ja täita kohapeal sooviankeet tööle asumiseks.

Võla- ja õigusnõustaja Vambola Olli rõhutas, et igapäevaelus puutume kokku paljude erinevate lepingute ja tehingutega. Oluline on pidada asjatundjaga nõu enne tähtsamate otsuste langetamist. Soovijatel oli võimalik saada ka individuaalset võlanõustamist.

 
Kirja pani Anne